Skip to content

7 października 2013

Zawieszenie działalności

Założenie i prowadzenie działalności nie zawsze kończy się sukcesem. Wiele firm już w pierwszych miesiącach widzi, że pomysł nie był tak wspaniały, na jaki wyglądał i poważnie myśli o zakończeniu działalności. Zanim jednak dokonamy tego, być może warto przeczekać (miejmy nadzieję chwilowy) kryzys i zawiesić działalność. Jak tego dokonać?

Na jak długo można zawiesić działalność.
Każdą działalność można zawiesić na okres od 30 dni (lub w przypadku lutego na okres od 28 dni) do 24 miesięcy. Zawieszenie będzie trwać od dnia, który został podany we wniosku (o samym wniosku za chwilę). Nie może być to jednak wcześniej niż w dniu złożenia owego wniosku. Zawieszenie trwa do dnia,w którym ponownie złożymy wniosek – tym razem o wznowienie prowadzenia działalności lub do dnia w nim wskazanego. Gdy po 24 miesiącach nie zostanie wznowiona działalność to niestety zostanie ona wykreślona z rejestrów. Godne zaznaczenia jest to, że działalność można zawieszać kilkakrotnie.

Kto może działalność zawiesić?
Zawieszenie działalności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jest to działalność jednoosobowa (czyli nie są zatrudnieni żadni pracownicy). Podobnie jest w przypadku umów o dzieło i zlecenia. Wyjątkiem mogą być te umowy, które zawierane są w sytuacji zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku spółki cywilnej również możliwe jest zawieszenie, ale tylko, gdy wszystko wspólnicy się na to zgodzą i tego dokonają.

Jak zawiesić działalność?
Jedynym dokumentem, który nas powinien interesować jest CeiDG-1 (czyli ten, który wypełnialiśmy przy założeniu działalności). Wniosek ten można złożyć zarówno online jak i w urzędzie gminy.

Jakie są skutki zawieszenia działalności?
Przez cały okres zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności pozarolniczej. Możliwe jest prowadzenie tych działań, które związane są z zachowaniem oraz zabezpieczeniem przychodów. Można także przyjmować należności i regulować zobowiązania. Przedsiębiorca ma prawo do zbycia środków trwałych.  Ciąży na nim także obowiązek uczestniczenia w postępowaniach rożnego typu, np. sądowych. Może on również zostać poddany kontroli.
Nie opłaca on składek ubezpieczeniowych i nie przekazuje do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required