Skip to content

10 lutego 2013

Zakładamy firmę – co i jak?

sukcesGospodarka rynkowa charakteryzuje się tym, że działają na nim samodzielne podmioty gospodarcze, które rozwijają swoją działalność. Również w naszym kraju coraz więcej osób decyduje się na to, by zacząć rozwijać swoją działalność gospodarczą. Jest to jednak proces stosunkowo trudny, który wymaga odpowiedniej znajomości prawa. Polskie przepisy niedostosowane są bowiem do panujących standardów światowych, które pozwalają założyć firmę w krótkim czasie bez żadnych problemów.

Jeśli chodzi o zakładanie firmy w Polsce to należy się przygotować na bardzo wiele żmudnych spraw, które będzie trzeba załatwić. Przede wszystkim problemy zazwyczaj pojawiają się już na samym początku, gdyż nie wiadomo gdzie zacząć proces zakładania firmy. Warto więc krok po kroku tą sprawę wyjaśnić. Cała procedura zaczyna się na stronie internetowej firma.gov.pl, gdzie osoba zakładająca firmę musi wypełnić wniosek o wpisanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczych. Taki wpis wypełniony ze wszystkimi wymogami stawianymi przez prawo jest również wnioskiem o nadanie numeru REGON oraz NIP. Dzięki temu zmniejsza się ilość koniecznych do składania wniosków. Poza tym od jakiegoś czasu jest to również zgłoszenie firm jako płatnika do ZUS-u. Wniosek taki, mimo że jest kluczowy przy rozpoczynaniu działalności jest dopiero jej początkiem.

Nadanie numeru NIP wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji czy firma będzie płatnikiem VAT czy też pozostanie na rachunkach zryczałtowanych. Jest to decyzja bardzo ważna, gdyż wpływa na dalsze losy firmy. Jej podjęcie wymaga odpowiedniego przemyślenia, gdyż obie formy rozliczeń mają swoje zalet. Kolejny krok to załatwienie spraw w ZUS-ie gdzie przedsiębiorca będzie zarówno ubezpieczonym jak pracownik oraz będzie płatnikiem, który ubezpiecza swoich pracowników. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów, które pozwolą nam regularnie rozliczać pracowników z ich ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejne kroki to przede wszystkim uzyskanie zgodny od Państwowej Inspekcji Pracy oraz w większości przypadków od sanepidu. Wiąże się to z koniecznością składania dodatkowych wniosków i czekania na decyzję tych instytucji. Prowadzenie różnych działalności wiąże się również z niezbędnymi koncesjami oraz pozwoleniami, których uzyskanie również powinno być załatwione na samym początku.

Założenie firmy wymaga więc wielu kroków i wielu wypełnionych wniosków, które dopiero po około 30 dniach dają nam ostateczny sukces w postaci założonej firmy, która pod każdym względem działa zgodnie z prawem. Często jest to jednak okres zbyt długi, który sprawia, że niektóre firmy rozpadające się na samym początku nawet nie zdążą zakończyć procesu zakładania.

Czytaj więcej w Firma

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required