Skip to content

19 lutego 2013

Osoba prawna czy jednostka organizacyjna – co wybrać?

podatkiProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o formie prawnej takiej działalności. Ma to różne aspekty. Przede wszystkim działalność gospodarcza może być prowadzona przez osobę fizyczną, osobę prawną bądź też jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną lecz ustawa przyznaje jej zdolność prawną. Te trzy formy mają swoje wady i zalety. Warto jednak zastanowić się bliżej nad dwiema ostatnimi i wyróżnić, która forma jest lepsza dla przedsiębiorcy i na którą powinien się zdecydować.

Przede wszystkim na samym początku warto powiedzieć, że życzenie przedsiębiorcy to jedno a rzeczywistość to drugie. Nawet jeśli ktoś chce być osobą prawną nie znaczy to, że taką osobowość uzyska i tak będzie mógł prowadzić działania. Jeśli porównywać obie formy warto od razu określić, że zdecydowanie bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy jest bycie osobą prawną. Same nazwy tych form pokazują nam, że jednostka organizacyjna jest jakby czymś mniejszym niż osoba prawna. Dlatego trudno przypuszczać, by mogła być korzystniejsza dla przedsiębiorcy. Oczywiście tak nie jest i każda firma, która tylko ma takie możliwości stara się zostać osobą prawną. Jest jeden tego główny powód. Chodzi mianowicie o odpowiedzialność obu tych form działalności. W przypadku jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną odpowiedzialność solidarną ponoszą wszyscy współwłaściciele firmy.

Nie jest to jednak tylko odpowiedzialność majątkiem wspólnym lecz również subsydiarna odpowiedzialność majątkiem własnym. Jeśli więc działa się na zasadzie jednostki organizacyjne w przypadku kłopotów finansowych pojawia się konieczność odpowiadania całym swoim majątkiem za długi przedsiębiorstwa. Widać wyraźnie, że jest to bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorcy, który nigdy nie ma bezpiecznych środków i zawsze jego dobra są zagrożone. Gdy natomiast firma jest osobą prawną odpowiedzialność ta jest zgoła inna. Ogranicza się bowiem jedynie do majątku przedsiębiorstwa co sprawia, że wszystkie dobra prywatne są całkowicie bezpieczne i wyjęte spod egzekucji. To wyraźnie pokazuje, że bycie osobą prawną jest dla przedsiębiorcy zdecydowanie bardziej korzystne. Otrzymanie osobowości prawnej wiąże się jednak z koniecznością spełniania dodatkowych wymogów formalnych i wpisaniem do specjalnego rejestru. Dodatkowo obwarowania mają zagwarantować, że nie wszystkie działające firmy będą korzystały z takiej ochrony, jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi.

Taka korzystna sytuacja sprawia jednak, że coraz więcej firm decyduje się na to, by walczyć o osobowość prawną, by ich sytuacja na rynku była jak najbardziej korzystna.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required