Skip to content

8 sierpnia 2013

Najprostsze formy opodatkowania

deklaracja VAT-7Zakładając firmę mamy na początku dużo rożnych spraw do ustalenia. Musimy określić nie tylko co, gdzie i jak będziemy robić w naszej działalności gospodarczej, ale i to, jak będziemy rozliczać się z fiskusem. Forma opodatkowania jest bardzo istotna, szczególnie dla początkującej firmy.

Kiedy nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia w gospodarczych poczynaniach, najlepiej wybrać formy jak najprostsze. Wielu przedsiębiorców już na samym początku działalności decyduje się na zostanie vatowcami (składając wniosek VAT-R i i przedstawiając co miesiąc deklarację VAT-7). Co do tego, większość biznesmenów jest zgodnych i decyduje się na bycie płatnikiem VAT. Jeśli jednak przyjdzie do innych form opodatkowania podatkiem dochodowym, możliwości jest wiele, a opinii na temat ich opłacalności, jeszcze więcej.

Jedną z najprostszych metod opodatkowania jest niewątpliwie zryczałtowany podatek dochodowy. Jest to prawna możliwość przyjęcia innej formy opodatkowania, niż tzw zasady ogólne. Dotyczy to tylko niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Niezbędnym wymogiem jest tu prowadzenie działalności pozarolniczej. Podatek zryczałtowany może być opłacany w dwojakiej formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo w postaci karty podatkowej.

Karta podatkowa ma największe ograniczenia co do rodzajów działalności (według PKD), przy których może być stosowana. Opodatkowanie takie polega na opłacaniu stałej kwoty podatku dochodowego, niezależnie od wartości faktycznych przychodów. Stawki podatku są indywidualnie określone (narzucone) przez fiskusa, a zwiększają się w zależności od (i tak limitowanej przepisami) ilości zatrudnionych oraz wielkości miejscowości. Przy tej formie opodatkowania podatnicy zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych (jedynie roczna deklaracja wg PIT-16A) czy też wpłacania zaliczek podatkowych. Jednak na życzenie klientów powinni oni wystawiać rachunki i faktury, które muszą być chronologicznie gromadzone i przez 5 lat przechowywane. Ponadto obowiązkowe będzie tu także prowadzenie ewidencji zatrudnienia. Praktycznie, tylko w wybranych typach działalności, z siedzibą w małych miejscowościach i przy małym zatrudnieniu forma karty podatkowej może zdać egzamin.

Inną, niezbyt skomplikowaną formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejszym ograniczeniem (poza typem działalności) może stać się tu osiągana roczna wielkość przychodu osoby fizycznej prowadzącej tak opodatkowaną pozarolniczą działalność – tj do równowartości 150 tyś euro. Nie dotyczy to roku, w którym następuje rozpoczęcie działalności, ale lat następnych. Specyfiką, ale i jednocześnie uproszczeniem ewidencyjno-księgowym przy ryczałcie ewidencjonowanym, jest brak konieczności rejestrowania ponoszonych kosztów. Opodatkowaniu podlegają tu bowiem jedynie całkowite przychody, bez ich pomniejszania o koszty uzyskania, poza nielicznymi tylko potrąceniami (takimi jak: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ulgi np. internetowe czy rehabilitacyjne, kwoty darowizn, ulgi abolicyjne, czy tez ewentualne potrącenia strat z lat ubiegłych).

Stawki podatkowego ryczałtu ewidencjonowanego są dość zróżnicowane i wynoszą od 3 do 20 % osiąganego przychodu. Przykładowo, przy świadczeniu usług handlowych czy gastronomicznych (bez sprzedaży alkoholu ponad 1,5%) stawka ta wynosi obecnie 3 %, dochody z działalności wytwórczej i budowlanej – opodatkowane są 5,5 %, przy usługach przedszkolnych, prywatnym wynajmie lokali, dzierżawie itp. – zapłacimy 8,5% przychodu. Stawki wyższe, bo już 17 %-owe obowiązują np. przy usługach wynajmu samochodów osobowych, doradztwie komputerowym, usługach fotograficznych, a najwyższe, 20 %-owe dotyczą osobistego wykonywania tzw wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, położne, tłumacze, korepetytorzy itd)

Przy tych prostych formach opodatkowania niewątpliwie oszczędzamy na naszych firmowych kosztach biurowo-księgowych, ponadto płacić możemy często znacznie niższe stawki podatku, niż te, obowiązujące na warunkach ogólnych (co najmniej 18 – 19 %)

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required