Skip to content

17 lutego 2013

Leasing – szansa dla przedsiębiorców

samochodZałożenie firmy jak wiadomo to konieczność zaangażowania bardzo dużych środków finansowych. Należy bowiem kupić maszyny, zatrudnić ludzi. To wszystko generuje duże koszty, którym wielu małych przedsiębiorców nie jest w stanie sprostać. I dlatego też z pomocą przychodzi im prawo ustanawiając umowę leasingu, która jest zbawieniem dla osób, które nie posiadają odpowiednich środków, by za jednym razem wyposażyć swoje przedsiębiorstwo.

Mówiąc o leasingu należy na samym początku wskazać, że jest to umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Jej funkcjonalne znacznie na współczesnym rynku jest ogromne dlatego też coraz więcej firm zgadza się na jej zawieranie. Założenie tej konstrukcji jest proste. Jedno przedsiębiorstwo udostępnia drugiemu jakąś rzecz do korzystania jak właściciel w zamian za płacenie określonych rat przez pewien okres czasu. Jest to konstrukcja podobna do płatności na raty jednak nie do końca z nią tożsama. Umowa leasingu w swojej konstrukcji zawiera bowiem klauzule związaną z czasem użytkowania danej rzeczy. Jest to duża różnica, która wyróżnia tą formę. Umowa leasingu jest więc niesamowicie korzystna dla leasingobiorcy. Ma on bowiem możliwość korzystania z rzeczy i musi płacić jedynie pewne raty. Dla małego przedsiębiorcy jest to zbawienne, gdyż najczęściej nie ma on możliwości zapłacić za rzecz od razu. Bez leasingu nie miałby więc możliwości rozwinięcia swojej firmy, gdyż po prostu nie byłoby go stać na daną rzecz. Umowa ta przede wszystkim skierowana jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Praktycznie nie zdarza się, by umowę leasingu podpisywała osoba fizyczna, która nie prowadzi firmy. Dla niej nie jest to bowiem nic korzystnego.

W przypadku osób fizycznych zdecydowanie bardziej opłaca się normalna umowa sprzedaży na raty, która również jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Sięgając po leasing musimy zdać sobie jednak sprawę z tego, że cena całościowa jaką zapłacimy może być większa niż cena, która pojawiłaby się w sprzedaży bezpośredniej. Mimo tego powszechnie wykorzystuje się tą konstrukcję, która w rzeczywistości jest pewnym motorem napędowym gospodarki, w której bez nowych przedsiębiorstw nic nie mogłoby się rozwijać. A nowe przedsiębiorstwa, bez umowy lesingu prawdopodobnie nie będą powstawać, gdyż ludziom brakuje kapitału na zakładanie firm. Umieszczenie w przepisach prawa tej formy było więc doskonałym posunięciem prawodawcy.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required