Skip to content

12 września 2013

Jakie prawa ma pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu pracy?

wypadekStosunek pracodawca-pracownik regulowany jest szeregiem regulacji prawnych, które chronią interesy obu stron. Prowadząc własną firmę warto jednak pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa zatrudnionych osób. W wielu przypadkach bowiem to my – właściciele przedsiębiorstwa – odpowiadamy za ewentualne wypadki.

Przede wszystkim musimy pamiętać, by pracownik wykonywał obowiązki, które ma zapisane w umowie. Jeśli wypadek wydarzy się podczas innych, nieprzewidzianych wcześniej czynności to wina w całości spadnie na pracodawcę, a pracownik będzie mógł się domagać odszkodowania bezpośrednio od nas.

Szalenie istotne jest też stosowanie się do przepisów BHP. Z jednej strony może się to wydawać dość śmieszne, szczególnie z perspektywy pracowników, niemniej niedopełnienie chociaż jednego punktu może skutkować nie tylko koniecznością zapłacenia srogiej kary, ale również powoduje wielokrotne zwiększenie odpowiedzialności za ewentualny wypadek, do którego może dojść w nieodpowiednich warunkach. Gwarancja przestrzegania ww. przepisów daje nam spokój ducha oraz zmniejsza odpowiedzialność w przypadku zdarzeń losowych.

Pracownicy mogą jednak domagać się odszkodowania za przedmioty osobiste zniszczone w trakcie wypadku przy pracy. Tutaj szalenie istotne jest jednak określenie, jakie przedmioty podczas pracy mogą przy sobie posiadać pracownicy. Przepisy prawne regulują tę kwestię w sposób następujący: za przedmioty osobiste utracone w wyniku wypadku przy pracy ubiegać można się odszkodowania tylko wtedy, jeśli miały one bezpośredni związek z wykonywaną pracą bądź są to elementy garderoby osobistej, takie jak chociażby biżuteria.

Warto stworzyć przyjazne warunki do pracy właśnie po to, by zminimalizować ryzyko wypadku przy pracy. Takie sytuacje nie tylko podważają nasz wizerunek dobrego pracodawcy, ale przede wszystkim generują dodatkowe straty finansowe. A tego przecież każdy chciałby uniknąć.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required