Skip to content

16 stycznia 2016

Izolacja rur centralnego ogrzewania – konieczność czy zbędny wydatek?

Użytkownicy centralnego ogrzewania zazwyczaj decydują się na umieszczenie pieca w kotłowni lub piwnicy. Miejsca te nie zawsze są ogrzewane, przez co temperatura jest o wiele niższa, niż w pomieszczeniach mieszkalnych. Rury centralnego ogrzewania można zaizolować , aby nie tracić dużej ilości ciepła.

Przepisy prawa budowlanego

Przepisy jasno precyzują, że rury centralnego ogrzewania oraz rury ciepłej wody użytkowej powinny mieć izolację cieplną o grubości ścianki, która nie będzie mniejsza niż 20 mm – dotyczy rur o średnicy do 22 mm oraz 30 mm – dotyczy rur, które mają średnicę od 22 do 50 mm. Warto pamiętać o tym, że przewodność cieplna materiału izolacyjnego nie może być większa niż 0,036 W. Jeśli zastosujesz izolację z innego materiału, warto zwrócić uwagę na jego grubość.

Instalacja rur

Wykonując montaż instalacja centralnego ogrzewania, należy zwrócić uwagę na odpowiednie odstępy pomiędzy poszczególnymi rurami. Wtedy bez trudu będzie można nałożyć odpowiednie ocieplenie. Jeśli zdecydujesz się na rozmieszczenie równoległe rur, możesz zainwestować w dużo tańsze niż pojedyncze otuliny, ocieplenie zbiorcze rur. Można do tego celu wykorzystać styropian bądź wełnę mineralną.

Obowiązek ocieplenia

Przepisy prawa jasno precyzują, że izolacja rur instalacji centralnego ogrzewania jest koniecznością niż alternatywą. Każdy ma obowiązek dopilnowania w projekcie instalacji, aby ocieplić rury. Przepisy weszły w życie w 2009 roku. Jeśli wykonywałeś instalację wcześniej, wówczas nie musisz się martwić brakiem izolacji.

Niepotrzebne straty

Izolacja rur centralnego ogrzewania jest bardzo słuszną decyzją, z punktu widzenia strat ciepła. Ciepło oddawane przez rury się sumuje z energią dostarczaną przez instalację. Niezabezpieczone rury mogą być spowodować uszkodzenia mechaniczne całej izolacji – warto tego uniknąć. Izolacja rur ogranicza też hałas.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required