Skip to content

13 lutego 2013

Forma prawna zatrudniania pracowników

biznesmen2Każde rozwijające się przedsiębiorstwo staje zawsze przed koniecznością zatrudnienia pracowników. Firmy jednoosobowe są w tej chwili rzadkością i praktycznie się ich nie spotyka. Taka działalność nie miałaby bowiem szans na walkę z dużymi firmami, które mają większą siłę przebicia na rynku. Konieczność zatrudnia pracowników jest czynnikiem, który sprawia, że właściciel firmy musi zainteresować się przepisami prawa pracy i prawa cywilnego związanymi z zatrudnianiem pracowników.

Prowadząc firmę i zatrudniając osoby do pracy przedsiębiorca powinien przede wszystkim dbać o swoje dobro. W związku z tym musi stosować takie formy zatrudnienia, które będą najlepsze dla firmy i nie spowodują finansowych strat. W Polsce można wyróżnić kilka możliwych form zatrudnienia. Będzie to oczywiście tradycyjna umowa o pracę, która połączona jest ze wszystkimi koniecznymi świadczeniami społecznymi. Jest to oczywiście forma najbardziej korzystna dla pracownika, która daje mu największy komfort i bezpieczeństwo w zatrudnieniu. Dla pracodawcy jest to jednak niezbyt korzystne rozwiązanie jednak zazwyczaj konieczne do zastosowania. Wpływa ono na dodatkowe koszty jakie musi ponosić pracodawca w związku z koniecznością płacenia świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Z drugiej strony jest to gwarancja dla pracodawcy, że pracownik jest z nim związany i będzie mu świadczył usługi przez dłuższy okres czasu. Innymi formami zatrudnienia są tak zwane umowy śmieciowe, które swoje zakorzenienie mają w kodeksie cywilnym. Są to przede wszystkim umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Nie są to w pełnym tego słowa znaczeniu formy zatrudnienia pracownika. Są to bardziej kontrakty zawierane między suwerennym podmiotem a przedsiębiorcą. Dlatego też korzyści z takich umów dla pracownika są nieliczne. Jest on zatrudniony jedynie do pewnego zlecenia lub dzieła. Jego sytuacja jest niestabilna, w każdej chwili bowiem taka umowa może zostać zerwana. Poza tym pracownik nie ma zapewnianego minimum socjalnego i jego sytuacja związana z ubezpieczeniem i emeryturą jest tragiczna.

Dla pracowników umowy śmieciowe są więc koniecznością, której starają się unikać, gdyż nie można ich traktować jak prawdziwej pracy. Jeśli chodzi o pracodawców to dzięki takim umowom mogą oni żonglować pracownikami w zależności od sytuacji i potrzeb a dodatkowo obniżają koszty wypłacając jedynie należne wynagrodzenie bez konieczności płacenia socjalnych świadczeń.

Wybór jednej z tych form zatrudnienia jest uzależniony od pracodawcy i jego potrzeb. Każda forma ma swoje zalety i wady jednak należy pamiętać, że przepisy prawa w pewnych momentach zobowiązują do podpisywania umowy o pracę.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required