Skip to content

28 sierpnia 2013

Cykl życia produktu – jak Twój produkt zachowa się na rynku

Cykl życia produktu to cykl, który przechodzi każdy produkt i usługa podczas swojego istnienia na rynku i rozpoczyna się w momencie wprowadzenia na rynek, a kończy wraz z ostatecznym zniknięciem z rynku. 

W cyklu życia produktów wyróżnia się pięć faz. Są to kolejno :

a) Badania i rozwój – Zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek, najpierw musi przejść różne badania. Związane są one z tym, czy produkt ma szansę odnieść sukces na rynku, czy też nie. Ponadto sprawdzane są jego cechy fizyczne. Jest to bardzo ważny etap.

b) Wprowadzenie produktu na rynek  – produkt po wstępnych testach i badaniach nad rozwojem, zostaje wprowadzany na rynek. Sprzedaż w tym okresie formuje się na niskim poziomie, co jest spowodowane nieznajomością produktu wśród odbiorców. Produkt jest kupowany przeważnie przez innowatorów. Firmy w okresie fazy wprowadzania informują o pojawieniu się produktu oraz zachęcają potencjalnych nabywców do zakupu. Firmy wciąż badają rynek i skupiają swą uwagę na reakcjach konsumenckich w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i wymagań obecnych oraz przyszłych klientów. Zazwyczaj w budżetach planuje się wysokie koszty przeznaczone głównie na promocję. W tej fazie promocja jest bowiem najważniejsza. Przedsiębiorstwom zależy na tym, by produkt pokazał się z jak najlepszej strony. Wykazywane są liczne zalety produktu. Wydatki promocyjne są bardzo wysokie. Sytuacja ta powoduje generowanie stosunkowo niskich zysków (mimo wysokiej ceny), a nawet strat w początkowym okresie cyklu życia produktu. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się innowacyjną koncepcją i kreatywną kulturą.

c) Wzrost – produkt istnieje już określony czas na rynku, a jego sprzedaż i zyski rosną. Mimo iż konkurencja rośnie, firma zauważa wzrost liczby klientów. W fazie drugiej promocja jest także intensywna. Oprócz promocji produktu promuje się tu znak towary , mając na celu powiązanie znanego już produktu ( z promocji z fazy pierwszej) z marką towarową. Wydatki promocyjne są wciąż wysokie.

d) Dojrzałość – produkt jest w apogeum swojego istnienia co czyni go bardzo rentownym. Celem firm jest zwiększanie zysku i utrzymanie udziału w rynku. Ofertę kieruje się do większości potencjalnych klientów. W fazie dojrzałości kontynuowane jest promowanie znaku towarowego w celu jego utrwalenia. Niwelowane jest promowanie cech produktu. Wydatki są niższe niż w fazach poprzednich.

e) Spadek – produkt powoli zostaje wycofywany (może to być spowodowane wprowadzeniem lepszych produktów). Niewiele osób nabywa produkt. Firmy w swoich działaniach przede wszystkim starają się obniżać koszty. Działania promocyjne są niewielkie i przeważnie ograniczają się do funkcji przypominającej o istnieniu produktu na rynku w celu zwrócenia uwagi na nie stałym klientom.

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required