Skip to content

17 marca 2014

Charakterystyka podatków pośrednich

Podatki pośrednie są na nakładane na wydatki na dobra i usługi. Stanowią one rolę stymulacyjną, czyli są postrzegane, jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych. Podmiotami podatków pośrednich są wszystkie instytucje uczestniczące w obrocie towarowym. Poniżej prezentujemy charakterystykę trzech najpopularniejszych podatków pośrednich.

Podatek od towarów i usług

Płacony jest on w momencie zakupu towarów lub usług przez ich finalnego odbiorcę. Podatek ten jest skonstruowany w sposób wielofazowy, czyli w przykładowej sytuacji, gdzie firma zakupiła materiały do produkcji, może odliczyć ona zapłacony podatek VAT, by nie został on naliczony podwójnie. Obecnie w Polsce obowiązują cztery stawki podatku VAT: 23%, 8%, 7% i 0%. Prócz tego istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT.

Podatek akcyzowy

Jako podatek od spożycia, jest on płacony w momencie zakupu niektórych towarów i usług przez finalnego odbiorcę. Zazwyczaj towary te są luksusowe i charakteryzuje je popyt, który nie spada razem ze wzrostem ceny. Przykładem takich towarów są alkohole, papierosy, perfumy i paliwo. Jest to jeden z najstarszych podatków (w Polsce został wprowadzony w średniowieczu).

Podatek od gier

Podlegają mu podmioty prowadzące działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, czego przykładami są: loterie, bingo, kości, poker czy gry na automatach. Obowiązek podatkowy zaczyna się w momencie rozpoczęcia wykonywania działalności i kończy wraz z chwilą jej zaprzestania. W przypadku dochodu, który nie jest stały lub periodyczny, ustawodawca rezygnuje z opodatkowania.

Więcej informacji na temat podatku od towarów i usług znajdziesz tutaj

Czytaj więcej w Definicje

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required